top of page

OVER ONS

 

 

Het Amersfoortse consortium De Huizenprinters is een samenwerkingsverband van Heilijgers, Van der Kamp, Vertico, Blueways, FabLab Amersfoort en de WAR. De Huizenprinters zijn te bereiken via info@dehuizenprinters.nl.

Blueways.jpg

BlueWays helpt organisaties de toekomst te ontdekken door te doen. Daarvoor zoekt het partijen die buiten de huidige kaders durven te kijken. Partijen die niet afwachten, maar DOEN. Partijen die zelf richting geven aan de toekomst. Presencing noemt Otto Scharmer van MIT dat. Iedereen voelt dat er veranderingen op stapel staan. Dat er zaken wijzigen. Dan kan je er maar beter zelf mee bezig zijn, dan dat het je overkomt. 3D printen is een ontwikkeling die op veel businessmodellen invloed kan hebben. Dan kan je afwachten wat die invloed kan zijn, of je start experimenten die je leren welke kant het met deze technologie op kan gaan.

Naar de website van Blueways

Vertico_logo

Binnen het consortium is Vertico verantwoordelijk voor de praktijk van het betonprinten. Er valt nog enorm veel te leren en als bedrijf willen wij pionieren met deze innovatie. De markt en de techniek staan nog in de kinderschoenen en juist samenwerking brengt hierin versnelling. Doordat wij als consortium samenwerken, bundelen wij onze krachten en bereiken wij veel meer.

Naar de website van Vertico

Fablab.png
De War.png

Het idee voor de 3D-betonprinter is geboren bij FabLab Amersfoort.

Kernwaarden van het FabLab zijn:

  • Duurzaamheid: FabLab Amersfoort streeft ernaar nieuwe techniek in te zetten om een circulaire economie mogelijk te maken, waarbij lokale materialen een belangrijke rol spelen om zo een kleinere voetafdruk mogelijk te maken.

  • Open technologie: Elke techniek is een machtshefboom en het FabLab probeert techniek om die reden zoveel mogelijk te democratiseren.

  • Personal fabrication: Dit is de volgende stap na personal computation. Voortschrijdende digitale techniek stelt steeds meer mensen in staat dingen te ontwerpen en bouwen die tot voor kort voorbehouden waren aan grote bedrijven en gespecialiseerde beroepsgroepen.

Daarom doen we binnen De Huizenprinters het volgende:

  • Regelmatig artikelen publiceren op de wiki van De Huizenprinters.

  • Meerdere malen per jaar een Bouwkoppel organiseren, waarbij geïnteresseerden in 3D-betonprinten bij elkaar komen om informatie uit te wisselen.

  • Het ontwerpen van een volledig open toolchain en zo nodig zelf ontwikkelen van de daarvoor benodigde soft- en hardware.

  • Mensen uitdagen om vormvrij ontwerp toe te passen op de gebouwde omgeving.

 

Naar de website van FabLab Amersfoort

image259286.png

Heilijgers wil ontdekken hoe de bouwwereld er over pak weg 5 tot 10 jaar uit ziet. Door met de nieuwe technologie van het 3D-printen aan het werk te gaan komen we in aanraking met nieuwe ideeën en doen we kennis op die we anders niet hadden verworven. Wat betekent deze technologie voor (onze rol in) het totale bouwproces, welke elementen dienen we straks te beheersen en wat betekent dit voor onze organisatie? De Huizenprinters heeft als onorthodox en open source samenwerkingsverband tot doel het printbaar maken van een tiny house.

Daarbij werken we inmiddels nationaal en internationaal samen met gerenommeerde instellingen. In dit proces koppelen we digitaal het ontwerp aan de realisatie door middel van het 3D printen van beton. Sleutelbegrippen zijn een grotere vormvrijheid door middel van onder meer topologisch ontwerpen, met een efficiënt materiaalgebruik tot gevolg. Maar ook zijn wij betrokken bij het onderzoek naar nieuwe materialen waarmee we de CO2-footprint drastisch kunnen verkleinen het gebruik van eindige grondstoffen terug dringen.

De eerste milestone is het printen van betonnen gevelelementen voor 11 woningen in Leusden. Dat is de eerste commerciële toepassing binnen een project met seriematige grondgebonden woningen waarin op locatie 3D beton wordt geprint.

Naar de website van Heilijgers

Vanderkamp.jpg

Zo nu en dan komen er in het bestaan van een bedrijf ontwikkelingen voorbij die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering en die een omslag voor het bedrijf betekenen. In de al meer dan honderdjarige geschiedenis van het familiebedrijf Van der Kamp was de introductie van de betonmortelcentrale in Nederland er zo een. De 3D-betonprinter kan een volgende aardverschuiving betekenen in de wereld van betonmortel en biedt om die reden grote kansen.

 

De manier van bouwen in Nederland lijkt al decennia onveranderd. Moderne technieken als robots en virtual reality zien we overal om ons heen. Op de bouwplaats krijgen deze technieken echter nog weinig voet aan de grond. In een tijd waarin menskracht een schaars goed is geworden is dit eigenlijk onbegrijpelijk.

 

Om hieraan iets te doen en om op zijn minst bij te blijven met de ontwikkelingen van de moderne tijd hebben wij de uitnodiging om deel te nemen aan het consortium De Huizenprinters met beide handen aangenomen. Onze bijdrage hieraan heeft voornamelijk te maken met de gebruikte mortel. Wij zijn zeer benieuwd waar dit 3D-betonprintproject ons zal brengen en zijn trots op de al bereikte resultaten.

Naar de website van Van der Kamp

logo_provincie_utrecht.jpg

Met de MIT R&D subsidie steunt de Utrecht Economic Board het samenwerkingsproject de Huizenprinters.

Naar de website van de Provincie Utrecht

summum engineering.png

Summum Engineering is een bouwkundig ontwerp-, ingenieurs- en optimalisatieadviesbureau, opgericht in 2017 als eenmanszaak, en gevestigd in Rotterdam, Nederland. Het is actief in de domeinen van architectuur, engineering en constructie, evenals industrieel ontwerp en kunst. Diensten worden verleend aan projectontwikkelaars en eigenaren, evenals architecten, ontwerpers, ingenieurs en aannemers. Specialismen zijn onder meer de parametrische modellering en structurele engineering van lichtgewicht constructies, natuurlijke bouwmaterialen, complexe geometrieën en duurzame gebouwen.

Naar de website van Summum Engineering

Jelle Feringa

Jelle Feringa is specialist in architectuur en robotica en als CTO van Aectual verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte bouwproducten op massaschaal. 

Tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU Delft richtte Jelle een volwaardig robotica lab op in de Rotterdamse havens. Hier ontwikkelde hij de technische onderbouwing voor Odico bekistingsrobotica, het eerste beursgenoteerde architectuurrobotica bedrijf dat hij in 2012 mede oprichtte.

Technologieën die Jelle ontwikkelde, waaronder hotwire, hotblade, diamond wire cutting en grootschalig 3d printen, worden toegepast in spraakmakende bouwprojecten.

upload-81797a4a-7d1c-44b4-8ef3-19c194f27
Vertico_logo
bottom of page